O CENTRU NCKS

Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS) je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství.

NCKS je konsorcium subjektů, které bylo založeno v roce 2018. Vzájemná spolupráce zapojených subjektů před založením konsorcia probíhala formou společných bilaterálních či multilaterálních projektů VaV nebo na bázi smluvního a kolaborativního výzkumu. V letech 2019-2022 se spolupráce zintenzivnila díky společné účasti členů konsorcia na realizaci projektu TN01000015, na jehož řešení  konsorcium získalo podporu od TAČR. Realizace tohoto projektu byla velmi úspěšná, což dokládá i pozitivní hodnocení ze strany TAČR. Konsorciu se podařilo nastavit a zavést procesy pro úspěšnou koordinaci a realizaci VaV prací, zavádění výsledků do praxe, management a řízení projektu.

Tyto zkušenosti chce konsorcium dále rozvinout a díky podpoře z programu Národní centrum kompetence 2 budou činnosti centra pokračovat v letech 2023 až 2028. Konsorcium NCKS 2 bude do budoucna představovat významnou výzkumně vývojovou platformu pro rozvoj strojírenství a souvisejících oborů. Získané poznatky bude aplikovat do praxe formou jejich zavádění do výrobních programů zapojených průmyslových partnerů či formou jejich využití pro další výzkumně vývojové aktivity a technologický transfer dalším zájemcům mimo konsorcium.

Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství.

NAŠE MISE

Misí NCKS je podpora inovací a rozvoje v oblasti strojírenství v České republice. Chceme být lídry v poskytování odborných znalostí, výzkumu a technologických řešení pro strojírenský sektor. 

NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty v NKCS tvoří základ naší identity a určují náš přístup k práci a partnerství. Věříme, že kvalita, inovace a spolupráce jsou klíčovými pilíři úspěchu.

V rámci NCKS vytváříme prostředí, ve kterém se inovace rodí a rozvíjejí, abychom dokázali být v celorepublikovém měřítku konkurenceschopní a udržitelní v globálním kontextu.