NOVINKY

Zasedání Valné hromady NCKS

19.10.2023

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. srdečně zve zástupce členů konsorcia na zasedání Valné hromady NCKS, které proběhne dne 19. 10. 2023 od 10:30 hod na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Těšíme se na viděnou!

MM Průmyslové spektrum informuje o NCKS

28.06.2023

Národní centrum kompetence Strojírenství je jedním z úspěšných projektů Technologické agentury ČR zaměřených na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou s cílem realizovat kvalitní aplikovaný výzkum a vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi.
https://www.mmspektrum.com/clanek/nove-vyzvy-pro-narodni-centrum-kompetence-strojirenstvi

NCKS – Slavnostní ukončení projektu TN01000015

20.4.2023

Dne 20. 4. 2023 proběhla v Ballingově sále Národní technické knihovny slavnostní část Závěrečného oponentního řízení projektu Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS), který byl podpořen z Programu Národní centra kompetence 1 Technologické agentury České republiky.

https://www.vuts.cz/ncks-slavnostni-ukonceni-projektu