KONTAKT

prof. Ing. Miroslav VÁCLAVÍK, CSc.

generální ředitel VÚTS, a.s.

hlavní řešitel, předseda Rady centra

miroslav.vaclavik@vuts.cz

Ing. Jaromír FICEK, Ph.D.

ředitel firemního rozvoje VÚTS, a.s.

manažer centra

jaromir.ficek@vuts.cz